Rozładunek i montaż wtryskarki w Raciborzu

Odsłony: 2

Lokalizacja: Racibórz
Termin realizacji: grudzień 2020
Zakres prac: Rozładunek i montaż wtryskarki plastiku Bekum na terenie zakładu w Raciborzu

Zdjęcia z rozładunku i montażu wtryskarki

Proces realizacji rozładunku i montażu wtryskarki w Raciborzu

Projekt polegał na rozładunku nowej wtryskarki plastiku oraz montaż mechaniczny na hali. Cała operacja odbywała się w asyście techników producenta.

Wtryskarka składała się z 2 głównych części i to one jako pierwsze zostały wprowadzone na halę. Elementy zostały ustawione i scalone ze sobą. Następnie zabraliśmy się do montażu peryferii. Wszystkie prace odbywały się w pełnym skupieniu, tak aby nie uszkodzić żadnego z nowych elementów maszyny.

Brak odpowiedniej przestrzeni na hali wymusił demontaż regału magazynowego. Bez tego zabiegu transport głównej części maszyny byłby niemożliwy. Najgorszym odcinkiem był zakręt pomiędzy głównym wejściem, a halą docelową. Dzięki doświadczeniu pracowników Tincors udało się wprowadzić maszynę, która zmieściła się dosłownie na milimetry pomiędzy legarami budynku.

Po montażu mechanicznym wtryskarka została wypoziomowana wraz z technikami Bekum. Do zakotwienia maszyny zostały wykorzystane kotwy chemiczne dołączone do zestawu. Na koniec zrobiliśmy dodatkową regulację poziomu, tak aby mieć pewność, że wtryskarka będzie działać poprawnie.