Automatyka Przemysłowa

Odsłony: 153

Kompleksowe podejście

Nasz dział serwisowy składa się z wykwalifikowanej kadry automatyków i elektryków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu naprawy oraz programowania logiki w maszynach przemysłowych. Czynnie wdrażamy technologie loT w komunikacji przemysłowej co przekłada się na rozwój przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Szczycimy się unowocześnianiem całych przedsiębiorstw, co przekładało się nie tylko na wygodę i bezpieczeństwo pracy – ale i zyski. 

kadra wykwalifikowanych automatyków i elektryków
pracownik fabryki

Diagnostyka

Każda maszyna ma swój indywidualny charakter. Diagnostyka jest niezbędna do wykrycia nieprawidłowości w działaniu oraz ustaleniu potencjalnych uszkodzeń. Na tym etapie jesteśmy w stanie zalecić bądź wykluczyć przyszłe naprawy. 
Przeprowadzenie diagnostyki zawsze poprzedzamy wnikliwym researchem – dzięki temu jesteśmy w stanie wykrywać potencjalne usterki szybciej i dokładniej.

Naprawa

Usunięcie usterki to najważniejszy etap projektu. Każda naprawa to inne wyzwanie dla naszego zespołu. Przed rozpoczęciem prac zawsze ustalamy konkretny plan, który pozwala na sprawne działanie oraz eliminuje niepotrzebne komplikacje. Członków zespołów dobieramy indywidualnie do zadań, tak by zawsze zajmowali się danym tematem osoby możliwie wyspecjalizowane w nim. 

naprawa usterki z użyciem narzędzi
wycena i oszacowanie budżetu projektu

Wycena

Przygotowanie kosztorysu odbywa się niezwłocznie po zakończeniu diagnostyki. Dzięki takiemu zabiegowi Zleceniodawca już na tak wczesnym etapie posiada niezbędne informacje do oszacowania budżetu danego projektu. Pozwala to uniknąc nieprzyjemnych niespodzianek na dalszym etapie prac. 

Modernizacja

Na życzenie Klienta przeprowadzimy indywidualną modernizację maszyn według wcześniej przygotowanego projektu. Po zakończeniu prac wystawiamy niezbędne zaświadczenia jakości wykonanej usługi. 

odznaka gwarancji jakości